Lillehammeradvokatene tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester til privatpersoner og virksomheter. 

Ta kontakt med en av oss for en prat om din sak.

Er du utsatt for usaklig oppsigelse?

I en oppsigelsesprosess er det mange regler å forholde seg til, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Derfor er det ikke alltid lett å vite om oppsigelsen er blitt gjenoppført rett.

Vi har laget en enkel test du kan ta, der du kan se om arbeidsgiver har fulgt alle regler, eller som du kan bruke som sjekkliste dersom du selv er arbeidsgiver og må si opp noen.

Aktuelt

Utsatt for usaklig oppsigelse?

Tvilsom juss fra Lillehammer kommune

Hva gjør du om du blir skadet på jobb?

Ny arvelov – de viktigste endringene

Usaklig oppsigelse?

Personskade kan gi rett til erstatning

Har du en sak?

Vi vurderer din sak

Har du en sak?

Få vurdering

Kontakt advokat