NAV, personskade og erstatning?

Lillehammeradvokatene har den kompetansen du trenger. Våre spesialister har erfaring fra NAV og kjenner vilkårene og hva som skal til for å oppnå riktig resultat. Sakene er ofte komplekse og involverer både juridiske og medisinskfaglige vurderinger. Veien frem til erstatning kan være tøff og tidkrevende. Lillehammeradvokatene er med deg hele veien. 

Eiendomsoppgjør til fast pris!

Har du selv funnet kjøper? Vi ordner oppgjøret!  Lillehammeradvokatene tilbyr fast pris på 14 900,- Vi ordner kontrakt og skjøte og stiller klientkonto til disposisjon.  Kjøpesummen utbetales fra vår klientkonto når heftelser er slettet og nytt skjøte er tinglyst. Firmaet har bred erfaring med oppgjørsoppdrag for klienter i hele landet.

Juridisk bistand mens du er på hytta?

Lillehammeradvokatene bistår private og næringsdrivende og har hensiktsmessig beliggenhet like ved E6 nord i Lillehammer. Vi hjelper deg med familierettslige spørsmål som testamenter, ektepakter og samboeravtaler, eiendomsmegling og oppgjør til faste priser, krav ved mangler på ting, eiendom eller tjenester. Vi er dyktige på personskade/yrkesskade og NAV-saker. Vi bistår også næringsvirksomheter innen generell selskapsrett, skatt … Les mer