Uskiftet bo

Ektefeller kan sitte i såkalt uskiftet bo med felles barn.

Personskade kan gi rett til erstatning

  Har du blitt påført en personskade kan du ha krav på personskadeerstatning for det tapet du har lidt. Det kan være tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, på arbeidsplassen (yrkesskade/yrkessykdom), etter feilbehandling i helsevesenet. Det kan også være tap som følge av vold eller overgrep. Slike saker reiser ofte vanskelige juridiske og medisinske … Les mer