Usaklig oppsigelse? Gratis vurdering av din sak!

Er oppsigelsen saklig begrunnet i arbeidstakers forhold eller virksomhetens behov? Gratis vurdering av din sak! Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som er en saklig oppsigelse, men tar utgangspunkt i å fastslå at en oppsigelse må være saklig begrunnet, jfr arbeidsmiljøloven § 15-7. Generelt kan man si et det er et sterkt stillingsvern i norsk arbeidsliv. Vår erfaring … Les mer