Usaklig oppsigelse? Gratis vurdering av din sak!

Er oppsigelsen saklig begrunnet i arbeidstakers forhold eller virksomhetens behov? Gratis vurdering av din sak! En oppsigelse må være saklig begrunnet, jfr arbeidsmiljøloven § 15-7 og det er et sterkt stillingsvern i norsk arbeidsliv. Det sentrale vurderingstemaet fremgår i Rt-2009-685 avsnitt 52, der Høyesterett sier følgende: «Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på … Les mer