Advokat

Stine Rigmor Grimstad

Advokat Stine Rigmor Grimstad ble utdannet jurist fra Universitet i Oslo i 1994.  Hun har hatt ulike jobber i offentlig forvaltning og har i mange år vært profilert politiadvokat i Gudbrandsdalen før hun begynte i LillehammerAdvokatene 01.03.2020.

Stine Rigmor Grimstad har vært trygdesjef og har hatt flere ledende stillinger, i tillegg til tidligere roller som tillitsvalgt. Hun har, med sin erfaring som leder og tillitsvalgt, skaffet seg viktig kompetanse i arbeidslivssakene, noe som kommer både arbeidsgiver og arbeidstaker til god nytte. Med flere års ledererfaring har hun solid kompetanse på praktisk ledelse og HR i kombinasjon med god kjennskap til arbeidsmiljølovens regler.

Hun har gjennom sine mange års erfaring fra forvaltningen inngående kunnskap innen forvaltningsrett og kjenner kravene som stilles til stat, fylkeskommune og kommune.

Advokat Stine Rigmor er spesialisert innenfor strafferett, arbeidsrett og avhendingssaker. I tillegg til dette tar hun på seg saker som omhandler arv og familie.

Stine Rigmor har omfattende prosedyreerfaring, og har deltatt i rettsmeklinger og utallige rettssaker for domstolene.

Advokat

Stine Rigmor Grimstad

ArbeidsrettArv og testamenteBistandsadvokatFamilierettForbrukerjussForsvarerStrafferett
Kontakt advokat

Advokater

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat