Advokat

Geir Morten Brandhaug

Geir Morten ble utdannet jurist fra Universitet i Oslo i 2000. Han har hatt ulike jobber i offentlig forvaltning før han begynte i LillehammerAdvokatene 02.01.2019 

Geir Morten har solid kompetanse på yrkesskade og yrkessykdom. Han var i flere år fagansvarlig på yrkesskade i NAV og hadde et nasjonalt ansvar for riktig praktisering av bestemmelsene, utvikle retningslinjene i NAV og var Regjeringsadvokatens rådgiver i flere prinsipielle rettssaker.  

Geir Morten er spesialisert innenfor yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade, generell erstatningsrett og forsikringsrett. 

Geir Morten har arbeidet med avtaleinngåelse og avtalerettslige spørsmål knyttet til ulike typer kjøps- og leieavtaler, og kan bistå ved inngåelse og forhandlinger av kontrakter 

Han jobber også med saker innen arv og familie.

Geir Morten har holdt mange kurs i sin karriere innen ulike områder.

Han har også erfaring med prosedyre, og har deltatt i rettsmeklinger og rettssaker for domstolene. 

Advokat

Geir Morten Brandhaug

Advokatbistand NAV-sakerArv og testamenteFamilierettForbrukerjussYrkesskade og erstatning
Kontakt advokat

Advokater

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat