Advokatfullmektig

Iris Margareta Binder

Advokatfullmektig Iris Margareta Binder ble utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2011. Hennes fordypningsområder fra studiet er barne- og barnevernrett. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler hos Gatejuristen i Oslo og NAV Forvaltning. Videre har hun jobbet som juridisk rådgiver i kommunal forvaltning innen utdanningsrett. I perioden 2015-2021 jobbet hun som rådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, hvor hun har fått solid erfaring innen klagesaksbehandling, tilsyn og veiledning innen utdannings- og barnevernrett.  Hun har også jobbet som advokatfullmektig i Oslo.

Ved siden av studier og jobb har Iris engasjert seg i ulike verv, samt at hun har tatt mange kurs og jobbet deltid innen helse, aktivitet og selvutvikling. Hun er blant annet yogalærer og er genuint opptatt av å hjelpe mennesker med å finne indre ro og styrke, slik at de kan stå stødig gjennom livets utfordringer. Dette tar hun også med seg inn i yrket som advokatfullmektig; hun er både opptatt av å være grundig og faglig dyktig, samtidig som hun er opptatt av å være en stødig og varm støttespiller for deg.

Iris startet hos LillehammerAdvokatene 1. september 2021. I tillegg til å kunne bistå deg i saker innen forvaltningsrett, utdanningsrett, barne- og barnevernrett, tar hun også på seg saker innen familie- og arverett, arbeidsrett og avtalerett.

Advokatfullmektig

Iris Margareta Binder

ArbeidsrettAvtalerettForvaltningsrettUtlendingsrett
Kontakt advokat

Advokater

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat