Advokat (I permisjon)

Kristin Teigen

Advokat Kristin Teigen ble utdannet jurist fra Universitet i Oslo i 2000.  Hun har hatt ulike jobber i offentlig forvaltning før hun begynte i LillehammerAdvokatene 02.01.2019 

Kristin Teigen er varaordfører i Ringebu ved siden av fulltidsjobben som advokat i LillehammerAdvokateneHun har gjennom sine mange års erfaring fra forvaltningen inngående ekspertise innen forvaltningsrett og kjenner kravene som stilles til stat og kommune. 

Kristin er spesialisert innenfor arv og familie, arbeidsrett og NAV-saker.  

Med flere års ledererfaring har hun solid kompetanse på praktisk ledelse og HR i kombinasjon med god kjennskap til arbeidsmiljølovens regler. Denne kompetansen er svært relevant både når hun bistår arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidslivssaker. 

Kristin har holdt mange kurs i sin karriere innen ulike områder.

Huhar også erfaring med prosedyre, og har deltatt i rettsmeklinger og rettssaker for domstolene. 

Advokat (I permisjon)

Kristin Teigen

Advokatbistand NAV-sakerArbeidsrettArv og testamenteFamilierettForbrukerjuss
Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat