Mine, dine og våre?

Når man etablerer seg på nytt og har barn fra før oppstår juridiske problemstillinger der dagens lovverk ikke gir gode løsninger. Dagens familier har behov for juridisk skreddersøm.

Arv- og familierett er sammenvevd og kunnskap om begge feltene er nødvendig for å utnytte mulighetene for planlegging.

Lillehammeradvokatene arbeider daglig med disse spørsmålene og vi hjelper til med arveplanlegging, konfliktløsning og fører saker for domstolene. Det er avgjørende for din rettssikkerhet å velge en rådgiver som har spisskompetanse.

Lillehammeradvokatene kan hjelpe til med et viktig knippe forhåndsregler;

  • En tydelig samboeravtale.
  • Ektepakt for ektefeller tilpasset det aktuelle behovet
  • Et gjensidig testamente der man sikrer gjenlevende økonomi til å kunne sitte med blant annet en felles bolig samtidig som særkullsbarn vil få sin arv etter avdøde.
  • Dødsrisikoforsikring som sikrer gjenlevende i tillegg til det som er bestemt i  det gjensidige testamente.

1 av 4 oppgir i en undersøkelse gjengitt i VG at de har opplevd konflikter i forbindelse med arveoppgjør. Mye av ansvaret for dette ligger hos arvelater. Ved å sørge for en riktig og rettslig holdbar planlegging kan konflikter unngås.

Lillehammeradvokatene

Kontakt advokat