NAV, personskade og erstatning?

Lillehammeradvokatene har den kompetansen du trenger. Våre spesialister har erfaring fra NAV og kjenner vilkårene og hva som skal til for å oppnå riktig resultat. Sakene er ofte komplekse og involverer både juridiske og medisinskfaglige vurderinger. Veien frem til erstatning kan være tøff og tidkrevende. Lillehammeradvokatene er med deg hele veien. 

Lillehammeradvokatene

Kontakt advokat