En tidligere klient skrev en anmeldelse om Arbeidsrett

Den gode bistanden og den tette dialogen underveis i prosessen var svært avgjørende for sakens positive sluttresultat. I tillegg til god juridisk bistand viser Geir en svært god evne til å sette seg raskt inn i klientens situasjon, ikke bare på de saksrelaterte spørsmålene, men også på det menneskelige og bakenforliggende aspektene som ikke alltid er så lett å se fra utsiden. Jeg anbefaler Geir på det sterkeste og kunne ikke vært mer fornøyd med hjelpen jeg har fått.