Permittering i krisetider?

Mange virksomheter opplever nå akutt stans i aktivitet, som en følge av coronavirus. Myndighetene har vedtatt retningslinjer som får direkte og «over natten effekt». Stans i møtevirksomhet, og påbud om hjemmekontor senker utvilsomt aktivitetsnivået i mange virksomheter. Det har direkte virkning for inntjeningen. Samtidig løper utgiftene til leverandører og til lønn til ansatte. Permitteringer i … Les mer

Considium

Lillehammeradvokatene samarbeider med landets ledende kompetansevirksomhet innen resultatledelse og organisasjonsutvikling – Considium. På grunn av vårt sterke fokus på arbeidsrettslige problemstillinger opplever vi ofte at klientene etterspør relaterte tjenester. Øystein Glosli og Morten Jacobsen er to av partnerne i Considium: Morten Jacobsens produktområder er: Resultatledelse – implementering i lederteam og øvrig organisasjon Omstillingsprosesser – utforming … Les mer

Straffesak

Hva er strafferett?  «Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde».  I strafferetten er individets rettssikkerhet av stor betydning. Grunnloven sier at «ingen kan dømmes uten lov». Det innebærer at det stilles høye krav til bevisene for å ilegge en … Les mer

Bistandsadvokat

Behov for bistandsadvokat? Som offer for en straffbar handling er du «fornærmet» og har spesielle rettigheter. Vi kan bistå deg ved krav om besøksforbud, erstatning eller oppreisning. Advokat Stine Rigmor Grimstad har 14 års erfaring som politiadvokat i Innlandet Politidistrikt. Hun har vært etterforskningsleder og aktor i flere store saker. Hun har inngående kjennskap til hvordan … Les mer

Promillekjøring

Dersom du er mistenkt, siktet eller tiltalt for promillekjøring eller annen rus-påvirket kjøring, eller har kjørt for fort, kan vi bistå deg. Det samme gjelder hvis du fått et forelegg fra politiet eller mistet førerkortet. Politiet har stor arbeidsmengde og ikke nok kapasitet til å etterforske «vanlige» trafikksaker inngående. Som din forsvarer kan vi bistå … Les mer

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er der hvor motivet for lovbruddet er penger. Eksempel på økonomisk kriminalitet er: bedrageri hvitvasking konkurskriminalitet korrupsjon regnskapskriminalitet skattekriminalitet verdipapirkriminalitet arbeidslivskriminalitet   Har du spørsmål om økonomisk kriminalitet? Vi tar oppdrag i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og det meste av Innlandet Fylke. Kontakt advokat Stine Rigmor Grimstad på e-post eller telefon 40 29 61 09.

Trygdesvindel

Trygdesvindel er når en bruker bevisst gir feil opplysninger og dermed får for mye utbetalt. Når det er mistanke om slikt utreder NAV saken, og hvis NAV mener å kunne bevise at handlingen er gjort bevisst, blir forholdet ofte anmeldt. Slike saker ender også med et krav om tilbakebetaling. NAV blir tipset om trygdesvindel gjennom … Les mer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner betegnes gjerne som gjentatte krenkelser i form av vold eller trusler fra nær familie. har du blitt truet, slått eller sparket? har du blitt utsatt for psykisk vold? Vold er like straffbart selv om man blir rammet av en av sine nærmeste. Dersom man utsettes for vold i nære relasjoner, har … Les mer

Forsvarer i straffesak

Hva er strafferett?  «Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde».  I strafferetten er individets rettssikkerhet av stor betydning. Grunnloven sier at «ingen kan dømmes uten lov». Det innebærer at det stilles høye krav til bevisene for å ilegge en … Les mer

Strafferett

Hva er strafferett?  «Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde».  I strafferetten er individets rettssikkerhet av stor betydning. Grunnloven sier at «ingen kan dømmes uten lov». Det innebærer at det stilles høye krav til bevisene for å ilegge en … Les mer