Feil og mangler ved bolig?

Feil og mangler ved boligkjøp er dessverre vanlig, og de fleste må ta opp kampen med selgers eierskifteforsikring for å få dekket kostnadene.  Feil og mangler I forarbeidene til dagens lov – avhendingsloven – uttales følgende: «Avhending av fast eigedom er eit viktig emne i det praktiske rettsliv. Dei fleste handlar ikkje med fast eigedom meir enn ein eller i høgda nokre få gonger gjennom eit langt liv, men det er … Les mer

Fast eiendom

LillehammerAdvokatene har solid kompetanse innen fast eiendom. Advokat Henrik Thorrud (generell kontraktsjuss, fast eiendom/plan og bygg) og advokatfullmektig Stine Løkken (utdannet eiendomsmegler og jurist) utgjør vårt team innen fast eiendom. Under her er noe av det vi kan bistå med:  Oppgjør etter privat boligsalg Har du solgt boligen din selv og trenger bistand til oppgjør? Vi har … Les mer

Usaklig oppsigelse? Gratis vurdering av din sak!

Er oppsigelsen saklig begrunnet i arbeidstakers forhold eller virksomhetens behov? Gratis vurdering av din sak! Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som er en saklig oppsigelse, men tar utgangspunkt i å fastslå at en oppsigelse må være saklig begrunnet, jfr arbeidsmiljøloven § 15-7. Generelt kan man si et det er et sterkt stillingsvern i norsk arbeidsliv. Vår erfaring … Les mer

Ménerstatning

Hvis yrkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 % kan du ha krav på ménerstatning etter folketrygdloven. Ménerstatning skal kompensere for ikke-økonomisk tap og tapt livsutfoldelse. Du kan også ha krav på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og tapet må være en påregnelig følge av hendelsen. … Les mer

Fremtidsfullmakt

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Lillehammeradvokatene setter opp fremtidsfullmakt for deg til fast pris 3375.-.  Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: … Les mer

Arbeidsulykke

Det er ikke slik at alle skader på arbeidsplassen kan godkjennes som yrkesskade. Hendelsen som har inntruffet må fylle vilkårene til arbeidsulykke. Vilkårene følger av folketrygdloven § 13-3 andre ledd. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre påkjenning eller belastning som har skjedd på grunn av et ulykkesmoment, dvs. en akutt og umiddelbar hendelse. … Les mer

Arbeidsrett

Arbeidsavtalen er kanskje din viktigste avtale. Gjennom arbeidsavtalen bytter du bort din tid og kompetanse mot en skattemessig fordel, hovedsaklig lønn i penger.

Personskade og erstatning

Lillehammeradvokatene har den kompetansen du trenger. Våre spesialister har erfaring fra NAV og kjenner vilkårene og hva som skal til for å oppnå riktig resultat.

Familierett

Lillehammeradvokatene bistår deg i alle faser og med de problemstillinger som følger i kjølvannet av samlivsbrudd.

Når er du yrkesskadedekket?

For at en personskade, en sykdom eller et dødsfall skal kunne godkjennes som forårsaket av en arbeidsulykke, må medlemmet være yrkesskadedekket i det arbeidsulykken skjer. Utgangspunktet for når man anses yrkesskadedekket som arbeidstaker er at skaden oppsto mens skadelidte var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, de såkalte bedriftsmessige vilkår. Dette følger av folketrygdloven § … Les mer