Karriere

Vi søker advokater: Arbeidsrett Innen arbeidsrett har vi på kort tid blitt et av de ledende firmaer i Innlandet og vi har plass til deg som har solid bakgrunn fra fagfeltet, selvstendighet og gjennomføringsevne. Vi bistår for det meste arbeidstakere i stillingsvernssaker, saker om permittering, varslingssaker og ellers alle spørsmål som springer ut av forholdet … Les mer

Særkullsbarn og arv

Samlivsbrudd og nye forhold med særkullsbarn – hva bør du gjøre for å sikre gjenlevende?  Her må man selv sørge for å opprette de nødvendige dokumenter – ofte en kombinasjon av samboerkontrakt/ektepakt og testamente.  

Forskudd på arv

Du kan gi livsarvinger forskudd på arv. Det betyr at du må inngå en avtale med barnet om at det som m0ttas skal avkortes ved det senere skiftet etter deg. Utgangspunktet er det nominelle prinsippet, altså at avkortningen skjer krone for krone. Altså ikke justert for verdistigning. Hvis alle barna gis likt er det ikke … Les mer

Ektefellens arv

Ektefellen har rett til ektefellearv. Denne er 1/4 av avdødes formue, og alltid minst 4 ganger grunnbeløpet, om lag 400 000. Ektefellearven går foran livsarvingers arv. Ektefellen er bevisst prioritert. I de mindre dødsbo kan ektefellen arve alt. Begrense arven til ektefellen? Arvelater kan begrense arven til ektefellen til 4 ganger grunnbeløpet i testament. Vilkåret … Les mer

Pliktdelsarv

Arveloven båndlegger 2/3 av arven som pliktdelsarv. Ordet plikt betyr et pålegg til arvelater om at han eller hun må tilgodese sine barn med denne andelen. Den gjenværende 1/3 kan arvelater disponere over i testament. Uten testament vil hele formuen gå til livsarvingene. Pliktdelens størrelse Pliktdelen er 2/3 av nettoformuen til arvelater. Den er beløpsbegrenset … Les mer

Uskifte

Reglene om uskifte i arveloven gir gjenlevende ektefelle rettigheter i forhold til felles livsarvinger. Reglene gir rett til å overta alt den avdøde eide, og gjør gjenlevende til disponent med vide fullmakter. Begrepet uskifte betyr at arven ikke skiftes mellom arvingene, men inngår i gjenlevendes formuesmasse. Felles livsarvingers arv blir utsatt, enten til gjenlevende velger … Les mer

No cure no pay

No cure no pay i saker om arbeidsrett I noen tilfeller kan det avtales ordninger hvor salæret helt eller delvis avhenger av sakens utfall. Dette må avklares med den enkelte advokat før oppstart av oppdrag. Ordningen innebærer at vi kan vurderer din sak kostnadsfritt, og dersom du har en sterk sak, kan vi helt eller … Les mer

Permittering i krisetider?

Mange virksomheter opplever nå akutt stans i aktivitet, som en følge av coronavirus. Myndighetene har vedtatt retningslinjer som får direkte og “over natten effekt”. Stans i møtevirksomhet, og påbud om hjemmekontor senker utvilsomt aktivitetsnivået i mange virksomheter. Det har direkte virkning for inntjeningen. Samtidig løper utgiftene til leverandører og til lønn til ansatte. Permitteringer i … Les mer