Forsvarer i straffesak

https://www.shutterstock.com/nb/image-vector/detailed-illustration-male-inmate-behind-prison-568547536

Du har rett til forsvarer uansett hva politiet etterforsker deg for.

Det offentlige dekker dine utgifter dersom: ??