Fremtidsfullmakt

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Lillehammeradvokatene setter opp fremtidsfullmakt for deg til fast pris 3375.-. 

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. Dersom du velger å få hjelp av en advokat, må du betale advokaten for arbeidet.

Les mer om fremtidsfullmakt ved å følge lenkene under (kilde: www.fylkesmannen.no)

Fremtidsfullmaktens utforming og innhold:

Bestem hva fullmakten skal omfatte:

Hva gjør jeg etter at fullmakten er opprettet?

Når fremtidsfullmakten trår i kraft?

Stadfesting av fullmakten?

Lillehammeradvokatene har lang erfaring i arveplanlegging og utferdigelse av fremtidsfullmakt. Vi holder jevnlig kurs i disse temaene og bistår også ved hjemmebesøk dersom det er ønskelig. Vi kan også opptre som fullmektig og sørge for sikker oppbevaring av din fullmakt.

Ta kontakt med Geir Morten Brandhaug (93678738) eller Stine Løkken  (97747457)  for en prat om fremtidsfullmakt og testamente.