LillehammerAdvokatene AS har på kort tid vokst fra 1 til 6 personer. Vi opplever stor klienttilstrømming og gjør oss særlig gjeldende innen arbeidsrett, arv og familierett, personskade og NAV-relaterte spørsmål. Vi er også godt rigget på selskapsrett, skatt og avgift.

Vi søker advokater innen arbeidsrett, arv og testamente og personskade og erstatning.

Arbeidsrett

Innen arbeidsrett har vi på kort tid blitt det ledende firmaet i Innlandet og vi har plass til deg som har solid bakgrunn fra fagfeltet, selvstendighet og gjennomføringsevne.

Vi bistår for det meste arbeidstakere, typisk i stillingsvernssaker, saker om permittering, varslingssaker og ellers alle spørsmål som springer ut av forholdet mellom partene i arbeidsavtalen. 

Ofte blir sakene løst i minnelighet og gjennom forhandlinger, og noen ganger må man møtes i retten for å få en løsning på tvisten. 

På grunn av konkurser og ringvirkninger av covid-19 forventes det en stor økning i arbeidstvister, og derfor ønsker vi nå å styrke vårt allerede kompetente team på arbeidsrett med inntil 2 advokater. 

Nysgjerrig på hvordan vi jobber og hvilke verdier vi lever for å levere? Ta kontakt med Marianne Berg eller Geir Berg. Vi har til sammen over 20 års erfaring med arbeidsrett fra offentlig og privat virksomhet. 

Arv og familie

Lillehammeradvokatene har siden oppstarten i 2018 satt seg som mål å være den foretrukne advokatressursen for den som trenger bistand i arverettslige spørsmål. For å ta unna økende oppdragsmengde søker vi etter advokater som har inngående kjennskap til de ofte avanserte sammenhengene mellom familierett og arv/testamente. 

Vi bistår i alle faser, testamenter og planlegging, skifte og i rettslige prosesser der det blir konflikter mellom arvinger. 

Arverettslige regler er viktig og vi opplever at kunnskapsnivået er svært varierende hos det rettssøkende publikum. Ved å kunne reglene sikrer vi våre klienters rettigheter. 

Personskade og erstatning

Vår erfaring er at skadelidte må ha advokatbistand for å oppnå riktig erstatning. Vi har siden oppstarten i 2018 allerede hjulpet mange som har fått avslag og/eller for lave tilbud fra forsikringsselskapene. Vi kjenner reglene og utfører nøyaktig beregning gjennom programmet Compensatio.

Felles for stillingene:

Vi ser etter deg som

  • Har advokatbevilling
  • Har noen års erfaring innen våre satsningsområder
  • Er selvgående og utadvendt
  • Forstår rollen som advokat 
  • jbkjb

Vi tilbyr

Et sterkt fagmiljø der du vil trives og utvikle deg. Vi legger vekt på kursing og har alle nødvendige databaser og hjelpemidler. Vi har en attraktiv og rettferdig lønnsmodell, og bygger butikken rundt den enkeltes ønsker og erfaring. 

Vanlige lovpålagte forsikringer og pensjonssparing

 

Er du den vi søker etter?
Vennligst send søknad og CV til geir@lillehammeradvokatene.no.

Om Lillehammeradvokatene

Firmaet startet opp i 2018 og driver etter moderne tankegang, med lave kostnader og stor grad fleksibilitet og mobilitet. Vi bruker Office som verktøy og sharepoint for effektiv samhandling. Med nettverk og laptop kan du jobbe hvor som helst, når som helst.

Hos oss er du på mange måter din egen arbeidsgiver og din egen sekretær. Kostnadsnivået gjør at man kan beholde en større andel av nettoen.

Når mange i bransjen snakker om morgendagens teknologi, forsøker vi å nyttiggjøre oss de mulighetene som ligger i dagens. Færre «klikk» og enklere interne prosesser betyr mer tid til kjernevirksomheten, som er å bistå våre klienter 100%.

Lillehammeradvokatene eier og drifter nettstedet www.advokatfirmaetberg.no

Jobbe på Lillehammer

Lillehammer har en fantastisk ramme for arbeids- og familieliv. Korte avstander og lite trafikk gir døgnet ekstra timer. Om du velger å bruke dem foran pc-skjermen eller sammen med familie må bli opp til deg.

Ta kontakt for en prat om muligheter. Vi holder til i nyoppussede og moderne lokaler i Fakkelgården – nord for sentrum i Lillehammer.