Våre lokaler

Ikke alle blir kunstnere, men de fleste kan bli gode håndverkere – og øvelse må til. Vi har laget oss en rettssal i våre lokaler der vi kan øve til saker og ikke minst forberede våre klienter og vitner på det som møter dem i en rettsprosess. 

Vi har eget konferanserom med Teams som løsning. Her kan vi snakke med hele verden, sent og tidlig, noe som er fint når vi har klienter fra nord til sør og i andre land. 

Lyse kontorer med glass skaper nærhet til kollegaer, senker terskelen for faglige spørsmål og kunnskapsoverføring.