Ny arvelov – de viktigste endringene

Hva betyr den nye loven for deg?  

1.januar 2021 trår en ny arvelov i kraft. Loven innebærer i praksis ingen store endringer, men noen ting kan allikevel være verdt å merke seg. Her er en kort presentasjon av de viktigste endringene for deg! 

Endringer i pliktdelsarv 

Den største endringen i den nye arveloven er endringen i pliktdelsarven. Pliktdelsarv er den delen av arven som ikke er fritt til å disponere etter testamente. Etter den gamle arveloven var pliktdelsarven til livsarvinger 2/3 av formue, med mulighet for å begrense pliktdelsarven til 10 G (folketrygdens grunnbeløp). I den nye arveloven er pliktdelsarven endret til 15 G – for å justere barnas arv etter dagens prisnivå.  

Endringer for ektefeller 

For ektefeller er den største endringen i den nye arveloven at dagens forbud mot å gi bort fast eiendom når lengstlevende sitter i uskiftet bo ikke videreføres. Uskiftet bo er i korte trekk når man utsetter fordelingen av arven ved en ektefelles død. Det videreføres imidlertid noen begrensninger som at man ikke kan gi bort fast eiendom der eiendommen står i misforhold til boet. Dette betyr i praksis at det i de fleste tilfeller ikke vil åpnes for å gi bort fast eiendom eller fritidseiendom, da denne gjerne utgjør en betydelig verdi av uskifteboet. 

Er samboere likestilt med ektefeller etter den nye loven?  

Etter den forrige arveloven var det kun samboere som har, venter eller har hatt barn sammen som hadde arverett etter hverandre. Med den nye arveloven var det foreslått at samboere skulle likestilles med ektefeller, og slik få arverett etter hverandre. Dette ble imidlertid ikke gjennomført, og arveretten fra den forrige arveloven er fortsatt gjeldende rett for samboere.

Når det gjelder samboers rett til å sitte i uskiftet bo er også reglene fra gjeldende arvelov videreført. Dette innebærer at det i utgangspunktet er kun samboere med felles barn som har rett til arv/å sitte i uskiftet bo. Ønsker du allikevel at din samboer skal arve deg dersom du dør? Da anbefaler vi å skrive en samboerkontrakt eller et testamente – ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp med utformingen av kontrakten! 

Andre endringer 

  • Dersom du ønsker å gi forskudd på arv, er dette fortsatt mulig. Dersom du ønsker å sette et vilkår ved denne arven, i form av avkortning av fremtidig arv, må dette gjøres samtidig med at forskuddet ytes.  
  • Etter ny arvelov har du større muligheter til å fordele bestemte eiendeler 
  • Reglene rundt oppretting av testamente er forenklet og vitner til testamentet trenger ikke lengre være til stede samtidig.  

Jeg har allerede opprettet et testamente – er dette fortsatt gyldig? 

Testamentet er fortsatt gyldig etter de gamle reglene, dersom du dør innen ett år. Dør du etter dette vil likevel testamentet gjelde innenfor reglene av den nye arveloven. Nå er derfor et godt tidspunkt for å se over og eventuelt revidere testamentet, for å bedre reflektere dine ønsker! 

Trenger du hjelp med testament, samboerkontrakt eller har spørsmål relatert til arverett? Ta kontakt med våre advokater Geir Berg eller Kristin Teigen for en uforpliktende samtale og en vurdering av din sak.  

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat