Bistandsadvokat

Behov for bistandsadvokat?

Som offer for en straffbar handling er du «fornærmet» og har spesielle rettigheter. Vi kan bistå deg ved krav om besøksforbud, erstatning eller oppreisning.

Advokat Stine Rigmor Grimstad har 14 års erfaring som politiadvokat i Innlandet Politidistrikt. Hun har vært etterforskningsleder og aktor i flere store saker. Hun har inngående kjennskap til hvordan politiet og påtalemyndigheten arbeider, og de regler som gjelder på området.

Hos Lillehammeradvokatene tar hun oppdrag både som forsvarer for siktet eller tiltalte i straffesaker, og som bistandsadvokat for fornærmede. Enten du er anmeldt eller fornærmet i straffesaken så er vår viktigste oppgave å ivareta din integritet og bidra til en korrekt og rettferdig behandling av saken.

Advokat Grimstad tar primært oppdrag i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Innlandet Fylke.

Vold i nære relasjoner

Vold er minst like straffbart når det er ens nærmeste familiemedlemmer som utøver den.

Den som utsettes for vold i nære relasjoner, kan ha krav på bistandsadvokat som er oppnevnt og dekket fullt ut av tingretten. Det betyr at staten dekker advokatutgiftene. En bistandsadvokat bistår før anmeldelse, under etterforskningen, og under straffesaken. En viktig oppgave for bistandsadvokaten er å fremme krav om erstatning.

Krav på erstatning? 

I saker om familievold er det ofte aktuelt med oppreisningerstatning. Denne kan kreves av gjerningspersonen, eller av Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatningskrav mot gjerningspersonen blir gjerne fremmet i forbindelse med straffesaken. Eller ved å gå til et sivilt søksmål etter at det foreligger en avgjørelse i straffesaken.

Du kan også ha krav på erstatning, selv om saken har blitt henlagt. Det forutsetter at en personskade har oppstått, herunder også psykisk skade. Erstatningen fastsettes etter en helhetsvurdering av handlingen.

Har du blitt skadet eller har mistet noen i en trafikkulykke, herunder ved promillekjøring, kan vi som bistandsadvokat støtte deg i straffesaken mot gjerningspersonen, samt ved krav om erstatning eller oppreisning.

Ta kontakt med Stine Rigmor Grimstade-post eller telefon 40 29 61 09

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat