Ektefellens arv

Ektefellen har rett til ektefellearv. Denne er 1/4 av avdødes formue, og alltid minst 4 ganger grunnbeløpet, om lag 400 000. Ektefellearven går foran livsarvingers arv. Ektefellen er bevisst prioritert. I de mindre dødsbo kan ektefellen arve alt.

Begrense arven til ektefellen?

Arvelater kan begrense arven til ektefellen til 4 ganger grunnbeløpet i testament. Vilkåret er at ektefellen får vite om testamentet. Ellers vil ikke begrensning være gyldig og ektefellen vil ha krav på 1/4 av formuen.

Begrense retten til uskifte? 

På samme måte kan arvelater bestemme at gjenlevende ikke skal ha rett til å sitte i uskiftet bo, men straks må skifte med felles livsarvinger. Det kan være som ledd i en arveplanlegging, og særlig viktig ved større formuer/overføring av virksomhet.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat