Forsikringsrett

I situasjoner hvor skade oppstår foreligger det ofte forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved person- og tingskader.

Det er mange problemstillinger som kan oppstå, men de vanligste spørsmålene er gjerne om en skade eller sykdomstilfelle er dekket av forsikringen eller ikke, og dermed om forsikringsselskapet har avslått forsikringsutbetaling på uriktig grunnlag.

I de fleste forsikringer må skadesaker meldes innen ett år etter at forsikringstilfellet oppstod. I tillegg har du krav på renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at melding om skadetilfellet ble sendt forsikringsselskapet. Det er derfor viktig at du melder skaden så tidlig som mulig.

Det er mange ulike typer forsikringsavtaler, men de mest sentrale forsikringsavtalene som privatpersoner tegner er ulykkesforsikring, uføreforsikring, reiseforsikring og livsforsikring, samt villaforsikringer, boligforsikring, innboforsikring, hytteforsikring og båtforsikring. I tillegg finnes det obligatoriske forsikringsdekninger som gir rett til erstatning. De viktigste områdene er innenfor trafikkskader og yrkesskader.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat