Forskudd på arv

Du kan gi livsarvinger forskudd på arv. Det betyr at du må inngå en avtale med barnet om at det som m0ttas skal avkortes ved det senere skiftet etter deg. Utgangspunktet er det nominelle prinsippet, altså at avkortningen skjer krone for krone. Altså ikke justert for verdistigning.

Hvis alle barna gis likt er det ikke så mye behov for å kalle det forskudd. Alle skal i så fall avkortes like mye. Men ofte er det en eller flere som får mer mens arvelater lever, og da er det viktig at det skrives ned og gjøres kjent dersom arvelater mener det skal avkortes.

 

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat