Tvilsom juss fra Lillehammer kommune

I GD (14.1.2021) kommenterer advokat Geir Berg kommunens saksbehandling i en byggesak i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6A. I 2013 godkjente kommunens saksbehandler en fasadeendring og sa at den ikke var søknadspliktig. Da endringen var gjort, ble den stemplet som ulovlig av kommunen. Nå ønsker kommunen å holde nåværende eiere ansvarlige ved å kreve tilbakeføring. 

Mangelfull saksbehandling

I 2013 dro daværende eier Nina Dreyer Henjum til kommunen byggesaksavdeling med tegninger og søknadspapirer for fasadeendring. Saksbehandler i kommunen så på tegningene og fortalte henne at det ikke var søknadsplikt, til tross for at huset var på gul liste. Dreyer Henjum spurte flere ganger om det virkelig var slik, og fikk forsikringer om at slik var det. Hun innrettet seg deretter etter de råd hun fikk. Hun dro fra møtet uten å legge inn søknadspapirer, og gikk i gang med prosjektet.  

Da endringen var fullført, snudde kommunen tvert om, og mente at det var en ulovlig fasadeendring. I 2017 fattet de vedtak om tilbakeføring med tvangsmulkt. Kommunen påstår at Dreyer Henjum ikke viste frem tegninger over det hun ville gjennomføre, og at hun ikke fortalte at hun ville endre fasaden.  

-Det er ikke sant. Kommunen har i flere møter i årenes løp, innrømmet at Dreyer Henjum viste frem tegninger, og at saksbehandler var fersk i jobben og gav feil råd. Han visste ikke bedre. I disse møtene hadde Dreyer Henjum med seg 2 venner som kan bekrefte innrømmelsene. Byggesaksleder sa i disse møtene at Dreyer Henjum burde visst bedre, og at kommunen ikke kan lastes for saksbehandlers feil. Dreyer Henjum forsøkte å etterkomme kommunens krav, som stadig endret seg, og det lot ser derfor ikke gjøre. Stadige kontrabeskjeder og ingen referater som viste hva man var enige om, gjorde prosessen umulig.  

Langtekkelig konflikt

Da Dreyer Henjum solgte huset i 2015 var konflikten med kommunen fortsatt pågående. 75.000 kr ble derfor deponert av megler i forbindelse med salget, øremerket til tilbakeføring av fasaden. Dreyer Henjum har fortsatt ikke fått disse pengene tilbake. De står på konto hos megler. Huset har skiftet eier flere ganger siden 2015. I 2020 ble pålegget om tilbakeføring av fasaden rettet mot ny eier. Det kom selvsagt som lyn fra klar himmel på dem. De står nå plutselig ansvarlig for å gjennomføre en endring, og Dreyer Henjum må betale kostnaden.  

– Denne saken handler rett og slett om at kommunen må ta ansvar for egne feil. Dersom en saksbehandler fra kommunen veileder deg, må du kunne stole på det som blir sagt. Kommunens saksbehandler har i flere møter i årenes løp innrømmet at Dreyer Henjum fikk klar og tydelig informasjon om at det ikke var søknadsplikt. Konsekvensene av mangelfull veiledning må kommunen selv må ta ansvar for. Den som i god tro har innrettet seg etter kommunens veiledning, kan ikke straffes med pålegg, og har krav på erstatning for eventuelt tap. Det går heller ikke an å skylde på at saksbehandler var uerfaren og ikke visste bedre. Man forventer å få et riktig svar når man henvender seg til kommunens ekspertorgan. Det følger av rettspraksis fra Høyesterett. Kommunen har så langt ikke omgjort vedtaket, og ha bedt om forlenget frist til 1 februar for å svare på våre spørsmål. Vi utelukker ikke at saken havner i retten, uttaler Advokat Geir Berg. 

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat