Fremtidsfullmakt

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Lillehammeradvokatene setter opp fremtidsfullmakt for deg til fast pris 3375.-. 

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. Dersom du velger å få hjelp av en advokat, må du betale advokaten for arbeidet.

Les mer om fremtidsfullmakt ved å følge lenkene under (kilde: www.fylkesmannen.no)

Fremtidsfullmaktens innhold og utforming

Bestem hva fullmakten skal omfatte

Hva gjør du etter at fullmakten er opprettet

Når fremtidsfullmakten trer i kraft

Stadfesting av fullmakten

Lillehammeradvokatene har lang erfaring i arveplanlegging og utferdigelse av fremtidsfullmakt. Vi holder jevnlig kurs i disse temaene og bistår også ved hjemmebesøk dersom det er ønskelig. Vi kan også opptre som fullmektig og sørge for sikker oppbevaring av din fullmakt.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found