Fritidsskade og erstatning

Dersom du blir skadet etter en ulykke finnes det flere forsikringsordninger som kan gi rett til utbetaling. F.eks. reiseforsikring, ulykkesforsikring, uføreforsikring, forsikring i kredittkortet mm. Eller arbeidsgiver kan ha tegnet utvidet yrkesskadeforsikring som også gjelder i fritiden. Dette kan det være vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt over. Uansett er det viktig å merke seg at melding til forsikringsselskapet må være innsendt innen ett år etter at man har, eller burde ha skaffet seg kunnskap om det som begrunner kravet. Dessuten løper det en 3 års foreldelsesfrist, uavhengig av meldefristen.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found