Personskade kan gi rett til erstatning

 

Har du blitt påført en personskade kan du ha krav på personskadeerstatning for det tapet du har lidt.

Det kan være tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, på arbeidsplassen (yrkesskade/yrkessykdom), etter feilbehandling i helsevesenet.

Det kan også være tap som følge av vold eller overgrep. Slike saker reiser ofte vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger og det er derfor viktig med god juridisk bistand.

LillehammerAdvokatene arbeider for at du skal få en fullverdig erstatning og tilbyr tilgjengelighet, høy kompetanse og rask saksbehandling.

Ved påført personskade vil ofte ansvarlig forsikringsselskap eller Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekke nødvendige og rimelige kostnader til advokatbistand.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found