HR og ledelsesutvikling

For alle bedrifter og virksomheter er de ansatte den viktigste ressursen. Godt lederskap er derfor viktig og en grunnleggende forutsetning for at medarbeiderne skal kunne utvikles kontinuerlig slik at de leverer best mulig.

Å være leder kan være ensomt og krevende. Det stilles mange krav, både ovenfra og nedenfra, og det er mange regler å forholde seg til. Alle ledere trenger av og til en strategisk partner eller en støtte i hverdagen når utfordringer oppstår.

Det er svært viktig for den enkelte involverte, for arbeidsmiljøet og ikke minst for bedriftens renomme at problemer og konflikter tas tak i og håndteres på en god, riktig og effektiv måte. Målrettet HR-støtte til ledere for å forebygge problemer og for å bidra til gode løsninger er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Marianne Berg hos LillehammerAdvokatene har vært HR-sjef for Lillehammer og Gjøvik sykehus i syv år. Hun har også vært sykehusdirektør på Lillehammer. I LillehammerAdvokatene jobber Marianne primært med arbeidsrett og representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige saker, som oppsigelser, nedbemanning og varslersaker.

Marianne kjenner godt til hvilke krav som stilles til arbeidsgiver. Hun har vært strategisk partner for sykehusdirektørene i syv år og har jobbet med hele spekteret innenfor HR-faget, som for eksempel lederstøtte, rekruttering av kritisk kompetanse, oppfølging sykmeldte, nedbemanning og den nødvendige samtalen til oppsigelse for å nevne noen områder.

Marianne samarbeider med fagpersoner med tung kompetanse innen lederutvikling og forebygging og håndtering av arbeidsmiljøproblemer. I samarbeid med våre samarbeidspartnere kan vi skreddersy prosesser tilpasset din bedrifts behov

Trenger du eller en av dine ledere bistand i arbeidsrettslige eller HR-relaterte saker, ta gjerne en uforpliktende kontakt med Marianne på telefon 99706183 eller mail marianne@lillehammeradvokatene.no.

LillehammerAdvokatene har kvinnelige advokater/ advokatfullmektiger som er erfarne styremedlemmer. Om ditt firma trenger kvinnelige styremedlemmer ta gjerne kontakt.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat