Karriere

Vi søker advokater:

Arbeidsrett

Innen arbeidsrett har vi på kort tid blitt et av de ledende firmaer i Innlandet og vi har plass til deg som har solid bakgrunn fra fagfeltet, selvstendighet og gjennomføringsevne.

Vi bistår for det meste arbeidstakere i stillingsvernssaker, saker om permittering, varslingssaker og ellers alle spørsmål som springer ut av forholdet mellom partene i arbeidsavtalen.

Ofte blir sakene løst i minnelighet og gjennom forhandlinger, og noen ganger må man møtes i retten for å få en løsning på tvisten.

På grunn av konkurser og ringvirkninger av covid-19 forventes det en stor økning i arbeidstvister, og derfor ønsker vi nå å styrke vårt allerede kompetente team på arbeidsrett med inntil 2 advokater.

Jurister med solid bakgrunn kan også ta kontakt. Vi har rikelig med prosedyreoppdrag for den som ønsker å oppnå bevilling.

For spørsmål om stillingene, kontakt Marianne Berg eller Geir Berg.

Arv og familie

Lillehammeradvokatene har som mål å være dem foretrukne advokatressurs i arverettslige spørsmål. For å ta unna økende oppdragsmengde søker vi etter advokater som har inngående kjennskap til sammenhengene mellom familierett og arv/testamente.

Vi bistår ved opprettelse av testamenter og arveplanlegging, skifterettslige spørsmål og i rettslige prosesser, der det blir konflikter mellom arvinger.

Vi opplever at kunnskapsnivået er svært varierende hos det rettssøkende publikum, og vi legger vekt på å dempe konfliktnivået gjennom troverdig og etterrettelig saksfremstilling og solid juridisk kompetanse.

Personskade og erstatning

Vår erfaring er at skadelidte alltid må ha advokatbistand for å oppnå riktig erstatning. Vi har siden oppstarten i 2018 allerede hjulpet mange som har fått avslag og/eller for lave tilbud fra forsikringsselskapene.

Vi kjenner reglene og utfører nøyaktig beregning gjennom programmet Compensatio.

Felles for stillingene:

Vi ser etter deg som:

  • Har advokatbevilling
  • Har noen års erfaring innen våre satsningsområder
  • Er selvgående og utadvendt
  • Forstår rollen som advokat
  • Ønsker å skape din egen arbeidshverdag innenfor firmaets verdier og målsettinger

Vi tilbyr

Et sterkt fagmiljø der du vil trives og utvikle deg. Vi legger vekt på kursing og har alle nødvendige databaser og hjelpemidler. Vi har en attraktiv og rettferdig lønnsmodell, og bygger virksomheten rundt den enkeltes ønsker og erfaring.

Vår oppgave er å sørge for at det rettssøkende publikum har trygghet for sine verdier. Det har ikke bare en materiell betydning. For klienten handler det ofte om økonomiske verdier, og for oss som firma handler det i tillegg om å stå støtt på et omforent verdigrunnlag. Både internt og i fellesskapet med klienten.

Medarbeiderne er firmaets viktigste ressurs. Virksomhetens mål er å ha fornøyde medarbeidere.  Det handler om mye, men vi mener det er avgjørende å kjenne til og identifisere seg med de verdier som ligger i grunnmuren vår: Vi skal skape trygghet for klientens verdier. Veien dit guides av raushet, vennlighet og etterlevelse av en høy etisk standard.

Etter mønster av andre vellykkede foretak har vi laget en virksomhetshåndbok. Vi har også satset ressurser på et godt og levende intranett. Tiltakene hjelper hver og en til å forstå hva som forventes av den enkelte ansatte. Virksomhetshåndboken letter også prosessen med å «onboarde» nye medarbeidere, og målet er at den på sikt skal gi svar på alle spørsmål man måtte ha.

Håndboken er under kontinuerlig utvikling og et levende dokument, der alle kan få spille inn ideer og tanker. Intranettet fylles jevnlig med ny informasjon, som egne mapper med erfaringsmateriale på våre rettsområder. Ingen her skal behøve å finne opp hjulet på nytt.

Prosedyre

Vi bistår i rettslige prosesser og er ofte på visitt i domstolene. For å sikre gode ferdigheter, og for å forberede våre egne parter og vitner, har vi innredet en rettssal i våre egne lokaler. Vi har også et dedikert videokonferanserom som er satt opp med Teams. Se bilder fra våre lokaler her.

Er du den vi søker etter?

Vennligst send søknad og CV til geir@lillehammeradvokatene.no.

Om Lillehammeradvokatene

Firmaet startet opp i 2018 og driver etter moderne tankegang, med lave kostnader og stor grad fleksibilitet og mobilitet. Vi bruker Office som verktøy og Sharepoint for effektiv samhandling. Med nettverk og laptop kan du jobbe hvor som helst, når som helst.

Hos oss er du på mange måter din egen arbeidsgiver og din egen sekretær. Kostnadsnivået gjør at man kan beholde en større andel av nettoen, noe som rimer godt med tidens krav til balanse mellom jobb og fritid.

Når mange i bransjen snakker om morgendagens teknologi, nyttiggjør vi oss de mulighetene som ligger i dagens. Færre «klikk» og enklere interne prosesser betyr mer tid til kjernevirksomheten, som er å bistå våre klienter 100%.

I skrivende stund har alle våre fullmektiger fått advokatbevilling. Vi er dermed 6 advokater og ligger an til en dobling av fjorårets driftsinntekter. Vi gleder oss til videre fremgang i tiden som kommer og håper nysgjerrige kandidater tar kontakt for å høre hvordan hverdagen ser ut hos oss. 

Lillehammeradvokatene eier og drifter nettstedet www.advokatfirmaetberg.no

Jobbe på Lillehammer

Lillehammer har en fantastisk ramme for arbeids- og familieliv. Korte avstander og lite trafikk gir døgnet ekstra timer. Om du velger å bruke dem foran pc-skjermen, sammen med familie eller i vakker natur, må bli opp til deg. Lillehammer. Den beste byen ved Mjøsa. Kanskje den beste kystbyen i hele Norge.

Ta kontakt for en prat om muligheter. Vi holder til i nyoppussede og moderne lokaler i Fakkelgården – nord for sentrum i Lillehammer.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat