Arbeidsgivers styringsrett

Innholdet i begrepet arbeidsgivers styringsrett er såkalt domstolsskapt og ble oppsummert av Høyesterett i en sak som gjaldt to brannmestre som hadde tjenestegjort på brannbåten Nøkk. Spørsmålet var om de måtte akseptere å bli overført til landbasert arbeid, som betød at de måtte påregne mange flere brannutrykninger enn om bord på båten.

Etter en totalvurdering mente Høyesterett at endringene lå innenfor arbeidsgivers styringsrett, og formulerte følgende:
«Arbeidsgiver har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.»

Har arbeidsgiver gjort endringer i ditt arbeidsforhold og er du i tvil om endringen ligger innenfor styringsretten? Da bør du be om en begrunnelse og kanskje få et eksternt blikk på saken din.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found