Hva gjør du om du blir skadet på jobb?

Som arbeidstaker er du dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring for skade eller sykdom oppstått i arbeid. Dessuten kan du ha rettigheter etter folketrygdloven (NAV). En yrkesskadesak følger dermed et «to-sporet» system som betyr at du kan ha krav både mot arbeidsgivers forsikringsselskap og mot NAV. Og vurderingene henger nøye sammen. Her er en kort innføring av hva du skal gjøre dersom du blir skadet på jobb, og hva du kan ha rett på.

Hva gjør du dersom du blir skadet på jobb? 

  • Oppsøk lege! Du bør oppsøke lege så snart som mulig for å få nødvendig helsehjelp, samt for å dokumentere ulykken og skaden som har oppstått.                       
  • Meldefrist på ett årDet er veldig viktig at arbeidsulykken og yrkesskaden eller yrkessykdommen meldes til arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV innen ett år. Meldes skaden senere enn ett år etter at den oppsto, er meldefristen overfor NAV i utgangspunktet oversittet. Da kan det bli vanskelig å få godkjent skaden, både hos NAV og forsikringsselskapet. Vårt råd er derfor å melde inn skaden så fort som mulig.                                                                                                                                                     
  • Dokumentasjon: Det er viktig at de medisinske følgene etter en skade blir godt dokumentert ved bl.a. jevnlige legekonsultasjoner. Husk å ta vare på dokumentasjonen!                                                                                                                                  
  • Advokathjelp: Siden yrkesskadesaker ofte innebærer vanskelige juridiske og medisinske vurderinger, er det viktig å få hjelp av en advokat med god kunnskap om saksgang og prosess. Her kan vi bistå! Rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av forsikringsselskapet i de fleste tilfellene – dersom du er i tvil, vil vi sjekke dette for deg. 

Og skal det etter hvert fremmes et krav om erstatning er det viktig at alle relevante poster blir tatt med i kravet. Når du mottar et tilbud om erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet er det dessuten viktig å få bistand til å vurdere tilbudet, da du ofte kan ha krav på mer enn hva selskapet i første omgang tilbyr. Her kommer vi inn i bildet, og vi vil hjelpe deg med prosessen fra A til Å, slik at du kan fokusere på å bli frisk igjen. 

LillehammerAdvokatene hjelper deg med blant annet følgende: 

  • Klage på avslag fra NAV 
  • Klage på avslag fra arbeidsgivers forsikringsselskap 
  • Gi deg bistand under utredningen av saken 
  • Bistand med beregning av erstatningskravet 
  • Bistand overfor Finansklagenemnda eller domstolene 

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found