Ménerstatning

Hvis yrkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 % kan du ha krav på ménerstatning etter folketrygdloven. Ménerstatning skal kompensere for ikke-økonomisk tap og tapt livsutfoldelse.

Du kan også ha krav på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og tapet må være en påregnelig følge av hendelsen.

Ta kontakt med Geir Morten Brandhaug eller ring 93678738 for en gjennomgang i din sak.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat