Regler for ansettelser?

I privat virksomhet bestemmer i stor grad virksomhetseieren hvem som skal ansettes. I offentlig virksomhet gjelder det såkalte kvalifikasjonsprinsippet.

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast, jfr arbeidsmiljøloven § 14-9(1). I unntakstilfeller kan arbeidstaker ansettes midlertidig. Disse unntakene er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9 a – f. Det tillates kun midlertidig ansettelse for å fylle et vikarbehov eller dersom behovet er midlertidig.

Ansatte som har vært midlertidig ansatt i mer enn tre år har som hovedregel krav på fast ansettelse dersom ansettelsen har vært sammenhengende i disse årene, jfr aml § 14-9(6).

En ulovlig midlertidig ansettelse kan koste arbeidsgiver dyrt. Den ansatte må etter omstendighetene ansettes fast.

Arbeidstakere har krav på skriftlig arbeidsavtale, både ved faste ansettelser, men også ved kortere vikariater. I enkelte bransjer ser vi at det skorter på skriftlige arbeidsavtaler.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found