Ulykker i trafikken og erstatning

Har du vært utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Alle kjøretøy skal ha forsikring som skal dekke eventuell skade fra kjøretøyet. Mangler et kjøretøy slik forsikring har skadelidte krav på erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Blir du skadet i en trafikkulykke mens du er på jobb vil du normalt ha krav på erstatning fra det forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring. Skade skal meldes til forsikringsselskapet hvor kjøretøyet er forsikret og skal behandles der.

Økonomisk dekning: Bilansvarsselskapet plikter å dekke «rimelige og nødvendige» utgifter til advokat under erstatningsutmålingen.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found