Virksomhetsoverdragelse

Dersom en virksomhet overdras til ny eier er utgangspunktet at de ansatte skal beholde de samme vilkår som før overdragelsen.

Reglene om virksomhetsoverdragelse finnes i arbeidsmiljølovens kapittel 16.

Virksomhetsoverdragelse gir ikke arbeidsgiver større eller mindre adgang til å gjennomføre endringer i de ansattes arbeidsvilkår.

De rettigheter og plikter som gjaldt mellom den ansatte og den opprinnelige arbeidsgiver på overdragelsestidspunktet skal respekteres av ny arbeidsgiver.

Både muntlige avtaler og praktiserte rettigheter må overholdes av ny arbeidsgiver.

I arbeidslivet ser vi ofte at virksomheter skifter eier uten at de ansattes arbeidsvilkår tas tilstrekkelig hensyn til.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found