Konflikter på arbeidsplassen

Når det «drar seg til» i et arbeidsforhold, kan ting fort bli uoversiktlig og det kan være vanskelig å tegne det «sanne» bildet. Hva er årsak til hva? I  konfliktsituasjoner har arbeidsgiver tydelige plikter til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innebærer først og fremst en god saksbehandling av påstander for å finne et sannsynlig bilde på situasjonen.

Deretter må arbeidsgiver sette inn tiltak for å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er ofte lettere sagt enn gjort, og en generell erfaring er at arbeidsgivere i for liten grad stiller krav til ansattes medvirkningsplikt i dette arbeidet.

Konflikthåndtering styres av rettsregler, og saksbehandlingen må gjennomføres etter vanlig «rettsstatsprinsipper», slik som åpenhet om påstander og anklager, kontradiksjon og medvirkning til å belyse hva som mest sannsynlig har funnet sted.

Og for arbeidstakere er det viktig å være klar over at saken kan snu; dersom påstander om trakassering eller mobbing viser seg ikke å stemme kan det medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

LillehammerAdvokatene har mange års erfaring med arbeidsrettslige spørsmål,  kjenner reglene og samarbeider med private konsulentfirmaer som har spesialkompetanse på konflikthåndtering Considium.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat