No cure no pay

No cure no pay i saker om arbeidsrett

I noen tilfeller kan det avtales ordninger hvor salæret helt eller delvis avhenger av sakens utfall. Dette må avklares med den enkelte advokat før oppstart av oppdrag.

Ordningen innebærer at vi kan vurderer din sak kostnadsfritt, og dersom du har en sterk sak, kan vi helt eller delvis ta risikoen for vårt eget salær i saken.

Hvis vi vinner saken din så tar vi en på forhånd avtalt pris. Ofte vil det være arbeidsgiver som dekker regningen til dine advokatutgifter som en del av resultatet.

Vi vet at det er mange som har en sak, men som opplever at det er vanskelig å søke juridisk hjelp. Vi vil med dette senke terskelen for å ta kontakt med oss, slik at vi kan gi deg en realistisk vurdering av risikoen ved å kjøre sak, sett opp mot det vår erfaring tilsier du kan oppnå.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat