Skatt og avgift

 

Ved generasjonsskifte, arv og transaksjoner er det lurt og planlegge på forhånd, slik at en kan gjøre tilpasninger. Vi bistår med planlegging, men også med utfylling/kvalitetssikring av skjemaer til skattemyndighetene.

Lillehammeradvokatene gir råd innen skatt og avgift og bistår ved bokettersyn og klagesaker.

Her er noen eksempler på hvilke tjenester vi yter:

  • Skatterådgivning nasjonalt og internasjonalt
  • Selskapsgjennomgang (due dilligence)
  • Bistand med klage på skattevedtak
  • Bistand ved bokettersyn
  • Utfylling og kvalitetssikring av skattemeldinger og andre skjemaer

Ta kontakt for en gjennomgang og vurdering av dine juridiske behov.

 

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat