Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er der hvor motivet for lovbruddet er penger.

Eksempel på økonomisk kriminalitet er:

  • bedrageri
  • hvitvasking
  • konkurskriminalitet
  • korrupsjon
  • regnskapskriminalitet
  • skattekriminalitet
  • verdipapirkriminalitet
  • arbeidslivskriminalitet

Har du spørsmål om økonomisk kriminalitet?

Vi tar oppdrag i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og det meste av Innlandet Fylke.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found