Permittering i krisetider?

Mange virksomheter opplever nå akutt stans i aktivitet, som en følge av coronavirus. Myndighetene har vedtatt retningslinjer som får direkte og «over natten effekt». Stans i møtevirksomhet, og påbud om hjemmekontor senker utvilsomt aktivitetsnivået i mange virksomheter. Det har direkte virkning for inntjeningen. Samtidig løper utgiftene til leverandører og til lønn til ansatte.

Permitteringer i stedet for oppsigelse

Permitteringsreglene blir dermed svært viktige. Reglene tillater en midlertidig stans i arbeidskontrakten, der alternativet er oppsigelser, eller avvikling. I verste fall kan bedriften gå konkurs.

Det er tre hovedvilkår som må være oppfylt før permittering:

  • Saklig grunn på bedriftens side
  • Midlertidighet
  • Det må være nødvendig

Det er også kommet nye regler, med virkning fra og med 13.3.20. De nye reglene kommer arbeidsgivere i møte, ved å korte ned arbeidsgiverperioden. Det offentlige tar en større del av regningen når næringslivet rammes av pandemien.

Ta rett grep i tide

Omsetningssvikt vil raskt gi problemer med å utbetale lønn og avgifter til staten. Det er derfor svært viktig å ta riktige og lovlige grep i tide.

Lillehammeradvokatene kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere. Oversikt og kunnskap om regelverket er en forutsetning for å lose din virksomhet gjennom turbulente tider. Vi gir hjelp i Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Innlandet Fylke. Ta kontakt i dag:

Marianne Berg på telefon 99 70 61 83 eller e-post

Geir Berg på telefon 92 20 85 57 eller e-post

Vi har utvidet åpningstid på telefon og mail, og sørger for tilpasset rådgivning til deg, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat