Forsvarer i straffesak

Hva er strafferett? 

«Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». 

I strafferetten er individets rettssikkerhet av stor betydning. Grunnloven sier at «ingen kan dømmes uten lov». Det innebærer at det stilles høye krav til bevisene for å ilegge en person straff.

Du kan ha behov for en forsvarer hvis du har kjørt for fort, kjørt i ruspåvirket tilstand, eller er under etterforskning for mulig straffbare forhold. Har du fått inndratt førerkortet kan vi se på muligheter for å korte ned inndragingstiden.

Noen vanlige strafferettslige områder vi bistår innen:

Fra mistenkt til tiltalt – dine rettigheter:

Under politiets etterforskning kan din status endres fra mistenkt, siktet og tiltalt. Du har i prosessen rettigheter og kan ha krav på forsvarer.

Basert på bevisene i saken vurderer politiets jurister om det skal tas ut tiltale. Det betyr at du kan risikere straff.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found