Strafferett

Hva er strafferett? 

«Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». 

I strafferetten er individets rettssikkerhet av stor betydning. Grunnloven sier at «ingen kan dømmes uten lov». Det innebærer at det stilles høye krav til bevisene for å ilegge en person straff.

Noen vanlige strafferettslige områder vi bistår innen:

Ta kontakt med advokat Stine Rigmor Grimstad enten på e-post eller telefon 40 29 61 09  om du har behov for hjelp i en sak.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat