Trygdesvindel

Trygdesvindel er når en bruker bevisst gir feil opplysninger og dermed får for mye utbetalt. Når det er mistanke om slikt utreder NAV saken, og hvis NAV mener å kunne bevise at handlingen er gjort bevisst, blir forholdet ofte anmeldt. Slike saker ender også med et krav om tilbakebetaling.

NAV blir tipset om trygdesvindel gjennom ordinær saksbehandling, samarbeid med andre etater, samkjøring av registre, og gjennom tips fra publikum. NAV-saker kan gi rett til fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene for dette.

Nylig avdekket man tilfeller der hvor NAV feilaktig har anmeldt et stort antall brukere i Norge for trygdesvindel. Mange av disse ble dømt til fengselsstraffer. Les mer om saken her.

  • Er du anklaget for trygdesvindel?
  • Er du offer for NAV-skandalen?

Flere av våre medarbeidere har lang erfaring med trygderett.

Vi kan bistå deg i disse sakene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Innlandet Fylke.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found