Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner betegnes gjerne som gjentatte krenkelser i form av vold eller trusler fra nær familie.

  • har du blitt truet, slått eller sparket?
  • har du blitt utsatt for psykisk vold?

Vold er like straffbart selv om man blir rammet av en av sine nærmeste.

Dersom man utsettes for vold i nære relasjoner, har man krav på bistandsadvokat som er oppnevnt og dekket fullt ut av retten hvilket innebærer at staten dekker advokatutgiftene. En bistandsadvokat bistår før anmeldelse, under etterforskning, under straffesaken og med å kreve voldsoffererstatning.

Vi tar oppdrag som bistandsadvokat i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og det meste av Innlandet Fylke.

Krav på erstatning? 

I saker som omhandler familievold er det ofte aktuelt med oppreisningserstatning som enten kreves av gjerningspersonen eller av Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatningskrav mot gjerningspersonen kan fremmes i forbindelse med straffesaken eller ved å gå til et sivilt søksmål.

Du kan fortsatt ha krav på erstatning, selv om saken har blitt henlagt. Kravet til erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning er at en personskade har oppstått, herunder også psykisk skade. Erstatningen fastsettes etter en helhetsvurdering av handlingen.

Les mer om voldsoffererstatning.

Har du spørsmål om familievold?

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found