Erstatning for usaklig oppsigelse?

Er du usaklig oppsagt kan retten bestemme at du skal få beholde jobben eller få en erstatning.

Reglene om erstatning ved usaklig oppsigelse er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-12(2):

«Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-11. Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelige under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.»

Hvor stor er erstatningen?

Erstatningsreglene i arbeidsmiljøloven er altså litt spesielle. Du kan få erstatning selv om du har skaffet deg en ny jobb og inntekter, og sånn sett ikke har lidd noe økonomisk tap. Det kan bety at du kan ha krav på lønn fra den usaklige oppsigelsen fant sted og helt frem til domstidspunktet – som ofte kan utgjøre en betydelig sum.

Erstatning for belastningen ved oppsigelsen

Du kan også ha krav på oppreisningerstatning dersom arbeidsgiver er å bebreide for måten oppsigelsen ble gjennomført.

Ofte avgjøres erstatningskrav i forbindelse med en påstått usaklig oppsigelse før en rettssak. Det betegnes da som et forlik. Dette skyldes at en rettssak er krevende både for arbeidstaker og arbeidsgiver, både mentalt, omdømmemessig og økonomisk.

Er du i tvil om du har krav på erstatning? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak.

 

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat