Pasientskade og erstatning

Har du blitt påført en skade som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Det kan gis erstatning for økonomisk tap og erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt ménerstatning, men kun dersom utgiftene ikke dekkes av NAV eller annen offentlig myndighet. Det er viktig å undersøke dette på forhånd.

Dessuten må et krav om erstatning fremmes senest 3 år etter at du burde ha forstått at skaden skyldes behandlingen. Som pasientskade regnes også skader påført som følge av feilmedisinering, såkalt legemiddelskade.

Les mer om hva som skal til for å få erstatning etter en pasientskade her:

https://www.npe.no/no/Erstatningssoker/Soke-erstatning/Hva-skal-til-for-erstatning-pasientskade/

Økonomisk dekning: Hvis du har rett til erstatning, vil NPE finne fram til erstatningens størrelse. I denne fasen av saksbehandlingen er det ofte behov informasjon fra den som søker. Saksbehandleren i NPE kartlegger følgene av skaden, hvilke økonomiske konsekvenser skaden har medført, og hvilke konsekvenser den kan få i framtiden. I denne fasen vil det gis dekning til advokathjelp i rimelig og nødvendig omfang.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found