Pasientskade og erstatning

Har du blitt påført en skade som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Det kan gis erstatning for økonomisk tap og erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt ménerstatning, men kun dersom utgiftene ikke dekkes av NAV eller annen offentlig myndighet. Det er viktig å undersøke dette på forhånd.

Dessuten må et krav om erstatning fremmes senest 3 år etter at du burde ha forstått at skaden skyldes behandlingen. Som pasientskade regnes også skader påført som følge av feilmedisinering, såkalt legemiddelskade.

Les mer om hva som skal til for å få erstatning etter en pasientskade her:

https://www.npe.no/no/Erstatningssoker/Soke-erstatning/Hva-skal-til-for-erstatning-pasientskade/

Økonomisk dekning: Hvis du har rett til erstatning, vil NPE finne fram til erstatningens størrelse. I denne fasen av saksbehandlingen er det ofte behov informasjon fra den som søker. Saksbehandleren i NPE kartlegger følgene av skaden, hvilke økonomiske konsekvenser skaden har medført, og hvilke konsekvenser den kan få i framtiden. I denne fasen vil det gis dekning til advokathjelp i rimelig og nødvendig omfang.

Vi tilbyr en kostnadsfri vurdering av saken din. Ta kontakt med Geir Morten Brandhaug. eller ring 93678738

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat