Priser

Lillehammeradvokatenes priser starter på den offentlige salærsatsen for visse sakstyper. Timeprisen varierer etter fagområde og følger advokatforeningens prinsipper i de alminnelige vilkårene.

Salæret beregnes hovedsakelig etter medgått tid og sakens kompleksitet og advokatens/fullmektigens kompetanse. Vi er – som du – opptatt av resultatet, og vår grunnverdi er å være best på det vi gjør.

Eiendomsmegling

Vi tilbyr alle type eiendomsmeglertjenester til konkurransedyktige priser, se egen fane for detaljert informasjon. Vi skreddersyr oppdraget etter ditt behov og kan bistå i alle ledd av prosessen. Ta kontakt med oss for mer detaljert informasjon og få et uforpliktende tilbud på salg av din bolig.

Oppgjørsoppdrag

Har du funnet kjøper eller selger og trenger bistand til oppgjøret? Vi ordner det til en fast lav pris på kroner 14900,-. Det kommer et tillegg på 0,5 promille beregnet av kjøpesummen. Pris for bolig på 5000 000 blir dermed 14900,- + 2500 = 17 400,-.

No cure no pay

I noen tilfeller kan det avtales ordninger hvor salæret helt eller delvis avhenger av sakens utfall. Dette må avklares med den enkelte advokat før oppstart av oppdrag.

Fastpris for visse avgrensede oppdrag

Fremtidsfullmakt settes opp og bevitnes av våre advokater til fast pris lik 3375,-

Testamenter settes opp og bevitnes av våre advokater etter medgått tid, og helt enkle opplegg starter på 3375,-

Samboerkontrakter settes opp etter medgått tid, og helt enkle opplegg starter på 3375,-

Merk at man ofte vil ha behov for flere dokumenter i samspill, og at det er det faktiske forhold (familie- og formuesforhold og dine ønsker) som danner grunnlaget for vårt oppdrag for deg. Forsvarlig utførelse av oppdraget kan kreve mer tid enn det som ligger i våre estimater. Det vil i så fall bli opplyst og avtalt en tydelig ramme for oppdraget som fremgår av oppdragsbekreftelsen.

Vi kan også komme hjem til oppdragsgiver og da påløper et tillegg på 1500,-

Alle priser er inkludert mva.

Rettshjelpsforsikring

Dersom du har innboforsikring, husforsikring, eller forsikring på bilen din, båten eller campingvogna, kan du ha rett til dekning av advokatutgifter fra ditt forsikringsselskap.

Din forsikringsdekning vil advokaten undersøke for deg dersom du opplyser navnet på ditt forsikringsselskap og polisenummer.

Som regel påløper det en egenandel som du selv må betale, men dette vil vi avklare for deg.

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp eller fritt rettsråd dersom du oppfyller vilkårene for dette i lov om fri rettshjelp.
Et grunnvilkår er at du har inntekt under kr 246 000,- pr. år for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Visse sakstyper kan gi rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Eksempler på slike saker er barnevernsaker, asylsaker, forsøk eller gjennomført tvangsekteskap, krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning og voldsoffererstatning.

Ta kontakt med oss så vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt sende søknad til fylkesmannen for å avklare om du får fri rettshjelp.

Kan det offentlige dekke dine utgifter?

Dersom advokatbistanden har vært nødvendig for å få omgjort et vedtak kan du kreve at det offentlige betaler advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne i denne vurderingen.