Prosjektsikring

Prosjektsikring bygger organisasjonens og prosjektenes evne til å se fremover, løse problemer og utnytte muligheter for å sikre forutsigbarhet underveis og sluttresultat i prosjektene.

I prosjektsikring endres statusmøtet til å bli et styrings- og beslutningsmøte der energien brukes fremover for å sikre at prosjektet har kontroll og tilfredsstillende tiltak på plass, at nødvendige beslutninger tas for å sikre måloppnåelse og at prosjektene får den hjelp de trenger fra ledelse og linjeorganisasjon.

Tilnærming og arbeidsform

Prosjektsikring gir prosjektledelsen en ledelsesprosess og arena for styring og beslutningstaking for å sikre prosjektets resultatoppnåelse:

  • Øker kommersielt fokus og forpliktelse og ansvarstagen i prosjektteamet for egne leveranser og prosjektet som helhet
  • Bedrer håndtering av avhengigheter mellom prosjekter/delprosjekter
  • Bedrer lagånd ved åpen, ærlig og direkte kommunikasjon og at man i fellesskap hjelper hverandre å lykkes
  • Identifiserer flaskehalser og barrierer i etablerte strukturer og arbeidsformer

Hvordan gjør vi det?