Resultatledelse

Selv om våre rådgivningstjenester dekker et bredt område fra organisasjons- og lederutvikling til prosjektsikring og salg, er det ett område vi i Considium er spesielt opptatt av: Resultatledelse.

Resultatledelse vil på ulike måter inngå i alle våre oppdrag.

Å innføre resultatledelse i en organisasjon innebærer å ”oversette” bedriftens strategi og resultatkrav til individuelle resultatkontrakter for ledere og medarbeidere. Hensikten er å skape engasjement og forpliktelse i hele organisasjonen og ikke minst skape en ledelsesprosess som utvikler organisasjonens beslutningsevne og gjennomføringsevne.

Tilnærming og arbeidsform 

Vår tilnærming baserer seg på å benytte enkle og praktiske virkemidler i utvikling av måltall og arbeidsmål. Ofte blir altfor mye tid og energi brukt opp i arbeidet med å utvikle strategier og å sette mål på basis av avanserte analysemodeller. Dette innebærer at vi sitter igjen med et dokument som er akademisk spennende, men lite egnet for praktisk bruk.

Utvikling av resultatledelse er ikke bruk av programvare, lange dager borte på kurs, eller anvendelse av komplekse metoder.  Resultatledelse er utvikling på jobben – sammen med kolleger som har et felles ansvar for å oppnå resultater!