Teamutvikling

Teamutvikling

I praksis tas alle vesentligste beslutninger i en organisasjon i team.

 • Styre
 • Lederteam
 • Prosjektteam

Hvor gode resultater som skapes i en organisasjon vil derfor være avhengig av hvor godt mennesker samarbeider og forstår sin rolle i disse teamene.

Considiums erfaring er at et vellykket team særpreges ved:

 1. Kollektivt resultatfokus – forpliktelse mot konkrete felles mål fra den enkelte teamdeltager
 2. Individuelt resultatfokus – forpliktelse for egne leveranser og resultater – uten forbehold
 3. Erkjennelse av gjensidig avhengighet
 4. Verdsettelse av ulik kompetanse og personlighet
 5. Støttende kommunikasjon med ærlige og klare tilbakemeldinger
 6. Samlet opptreden utad
 7. Klare spilleregler

Tilnærming og arbeidsform

Vårt arbeid med å utvikle lederteam og prosjektteam er i liten grad kursbasert, men vil i hovedsak forgå som en integrert del av det arbeidet teamet utfører. Vi legger vekt på å benytte deltakernes egne erfaringer som utgangspunkt for trening og feed-back fremfor prefabrikkerte og generelle case. Vi sørger også for at de resultater teamene skal levere alltid vil være en integrert del av oppdraget.

Som en rød tråd gjennom hele læringsprosessen legger vi et element av resultatledelse. Dette innebærer å skape tydelig forpliktelse i teamet gjennom å utarbeide individuelle arbeidsmål og leveranser, og å sikre systematisk oppfølging av disse på hvert møte. Disse målene vil alltid være direkte relatert til teamets overordnede resultatkrav.

Tjenester
  • Kommunikasjon og atferd
  • Kultur og verdier
  • Utvikling av ambisjoner og mål
  • Resultatsikring
  • Konflikthåndtering
  • Personprofiler
   • Belbin
   • MBTI
   • McQuaig