Utdanning og erfaring

CV

2019-                      Advokatfullmektig Lillehammeradvokatene AS

2002-2018:             Ansatt i NAV:

  • Seniorrådgiver
  • Avdelingsleder
  • Fagleder NAV Klageinstans
  • Kursholder internt i NAV
  • Nasjonalt fagansvar Yrkesskade og -sykdom
  • Rundskrivarbeid på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet på yrkesskadeområdet
  • Partsrepresentant i lagmannsrettene i yrkesskadesaker

2001-2002:             Barne-, familie- og likestillingsdepartementet, juridisk seksjon