Er du utsatt for usaklig oppsigelse?

Usaklig oppsigelse

I en oppsigelsesprosess er det mange regler å forholde seg til, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Derfor er det ikke alltid lett å vite om oppsigelsen er blitt gjenoppført rett.

Ved å bruke 3-4 minutter på denne gratis testen kan du få en pekepinn på om du er rettmessig oppsagt, eller om oppsigelsen du har foretatt fulgte reglene etter arbeidsmiljøloven.

Gratis vurdering av din sak

På slutten av testen vil du bli sendt videre til kontaktskjema der du kan be om en gratis vurdering av din sak.